Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

 I. Informacje Ogólne

 1.  Niniejsze Warunki Współpracy określają zasady dokonywania zakupów towarów i usług w Sport-Turystyka Radosław Kowalewski al.Sienkiewicza 20 76-200 Słupsk i zostały ustalone na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Użyte w Warunkach Współpracy, pisane z dużej litery pojęcia:
  - „Firma” - oznaczają każdorazowo Sport-Turystyka Radosław Kowalewski z siedzibą w Słupsku przy al. Sienkiewicza 20 , NIP PL 8392853634;
  - „Towar” – oznacza wyroby i usługi oferowane przez Firmę;
  - „Sklep” – oznacza sklep internetowy działający pod adresem: www.sport-turystyka.pl ;
  - "Klient" – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (o ile ma prawo skutecznie zaciągać zobowiązania w swoim imieniu) dokonująca zakupu Towaru w Firmie;
  - "Odbiorca" - Klient albo wskazana przez niego osoba/jednostka organizacyjna do której ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar;
  - "Zamówienie" – oznacza ofertę zakupu Towaru przez Klienta spełniającą wymagania niniejszych Warunków Współpracy.

II. Składanie zamówień

1.Zakupy Towarów mogą być dokonywane przez złożenie Zamówienia:
a) osobiście lub pocztą, w siedzibie Firmy,
b) pocztą elektroniczną na adres: biuro@sport-turystyka.pl 
c) faksem lub telefonicznie w siedzibie Firmy,
d) w sklepie internetowym : www.sport-turystyka.pl
2. Zamówienie powinno zawierać:
- pełne dane Klienta wymagane dla prawidłowego wystawienia faktury (w szczególności nazwisko/nazwę, NIP/PESEL, adres),
- imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,
- miejsce dostarczenia towaru ze wskazaniem Odbiorcy,
- dokładną specyfikację zamawianych Towarów z podaniem symboli z Katalogu i ilości,
- w razie zamówienia usług grawerskich: jasne i czytelne podanie treści i wzoru grawerek z przypisaniem ich do poszczególnych zamówionych wyrobów. W przypadku własnego projektu Klienta Zamówienie powinno dodatkowo spełniać warunki Rozdziału VII punkt 2 i 3 („Realizacja zleceń grawerskich”) niniejszych Warunków.
3. Zamówienie musi być prawidłowo złożone (podpisane) przez Klienta. W imieniu Klienta nie będącego osoba fizyczną Zamówienie podpisują członkowie właściwego organu zgodnie z obowiązującymi u Klienta zasadami reprezentacji albo odpowiednio umocowani pełnomocnicy.
4. Firma ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia nie spełniającego wymagań niniejszych Warunków Współpracy, do momentu wykazania przez Klienta prawidłowości reprezentacji osób składających Zamówienie albo uzupełnienia niezbędnych danych. Nieusunięcie braków Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego brakach traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z zakupu.


III. Ceny i warunki handlowe

1.Ceny Towarów i usług grawerskich podane w Sklepie internetowym zawierają podatek VAT 23% i wyrażone są w złotych polskich (nie dotyczy oszczepów Nemeth i NordicSport - ceny netto wyrażone w Euro-ceny przeliczane na złotówki w dniu złożenia zamówienia).

2.Standardowo koszt dostawy doliczany będzie do faktury (stawki na terytorium Polski):
a) dostawa firmami kurierskimi 22,00 zł brutto za 1 karton (waga kartonu do 30 kg),

b) opłata za pobranie 28zł,
c) pocztą - wg. cennika Poczty Polskiej.

d)przesyłki gabarytowe wyceniane będą indywidualnie

3.Warunki dostawy za granice Polski uzgadniane będą indywidualnie z Klientem.

IV. Formy płatności

1. Gotówka
2. „przedpłata” - zapłata przelewem na rachunek wskazany na fakturze proforma doręczonej Klientowi powinna nastąpić „z góry”, przed wysyłką Towaru.
3. „za pobraniem” - za dodatkową opłatą wskazaną w rozdz. III powyżej dopuszcza się płatność kurierowi podczas odbioru Towaru.
4. Warunkiem otrzymywania dostaw na odroczony termin płatności jest dostarczenie dokumentów poświadczających status Klienta jako przedsiębiorcy (tj. NIP, REGON, KRS - wpis do ewidencji przedsiębiorców) i dobra ocena jego wiarygodności.

V. Realizacja zamówień

1. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
2.Czas realizacji zamówionego produktu jest uzależniony od dostępności produktów w sklepie lub magazynach dystrybutorów oraz od wybranego sposobu płatności i wynosi on od 1 do 7 dni roboczych.
3.W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Firmę ostatniego produktu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Firma zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadkach:
a) otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia - dotyczy to w szczególności miesięcy kwiecień, maj, czerwiec;
b) gdy zawiera ono usługę grawerowania (por. Rozdz. VII „realizacja usług grawerskich”);
c) kiedy jest ono bardzo złożone.
5. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia Klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności wobec Firmy.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1. Zamówienia za pośrednictwem Internetu składać można po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu: www.sport-turystyka.pl
2. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania zamieszczonego w nim Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.
5. Zamówienia w Sklepie składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
6. Klient składa (kompletuje) Zamówienie wybierając Towar z oferty znajdującej się na stronie Sklepu po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku "do koszyka" obok zdjęcia produktu. Skompletowanie całego Zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie".
7. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby zaproponować osobno (e-mail) produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie Zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.
8. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt 7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do Zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.
9. Postanowienia niniejszego rozdziału w zakresie sprzedaży przez Internet znajdują pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami niniejszych Warunków Współpracy.

VII. Realizacja zleceń grawerskich

1.Czas realizacji Zamówień z usługą grawerską wynosi standardowo 2-5 dni roboczych plus czas dostawy, od momentu potwierdzenia Zamówienia i ustaleń dostarczenia potrzebnych załączników. Czas ten może się wydłużyć w przypadku kumulacji dużej ilości zleceń lub wysokiego stopnia trudności Zamówienia.
2. Usługi grawerskie mogą być wykonywane według projektów zamieszczonych w Sklepie albo na podstawie projektów graficznych przysłanych od Klientów lub projektów tworzonych przez grafików Firmy za dodatkowa opłatą. Wszelkie projekty przysyłane przez Klientów powinny być sporządzone w programie COREL DRAW do wersji X6, na bazie szablonów produktów grawerowanych. Szablony mogą być przesłane Klientom  - zapotrzebowanie należy składać na : biuro@sport-turystyka.pl . Pliki z projektami powinny zawierać czcionki zamienione na krzywe i zapis w formacie czytanym przez Corel Draw - cdr, cmx, pliku z Adobe Ilustrator w formacie pdfx 2001, czcionka w krzywych, bez kompresji. W przypadku usługi LUXORJET ( kolorowy nadruk na szkle) akceptowane są także pliki: TIFF, BMP, JPG, PSD, w rozdzielczości min 800 x 800 pikseli i 300 dpi.
3. Teksty grawerek przyjmowane są w formie elektronicznej - pliki tekstowe: doc, docx. txt itp. 
4. Szczegółowe instrukcje przygotowania projektów graficznych, opis technik LUXOR JET i grawerowania oraz wzornik kolorów wypełnienia, mogą być przesłane Klientom -zapotrzebowanie należy składać na : biuro@sport-turystyka.pl 
5. Do ceny usługi doliczana jest opłata za opracowanie graficzne wyceniana indywidualnie, w przypadku gdy: a) Klient zleca wykonanie projektu grafikom Firmy od podstaw; b) dokonuje się przeróbki grafiki rastrowej na wektorową (przeróbka zdjęcia na bryły) tak, żeby było możliwe wykonanie jej w dobrej jakości przy użyciu grawera laserowego; c) należy wykonać bardziej skomplikowaną obróbkę zdjęć na potrzeby nadruków LUXOR JET np. wycięcie postaci ze zdjęcia i umieszczanie ich na innym tle, łączenie dwóch zdjęć, usuwanie obiektów lub defektów ze zdjęć; d) projekt przysłany przez Klienta nie spełnia wskazanych wyżej w pkt 2 i 3 warunków technicznych i istnieje konieczność przerobienia grafiki; Klient będzie za każdym razem informowany (e-mail, telefon) o naliczeniu tej opłaty.
6. Firma zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich korekt technicznych w zleceniu w przypadkach, gdy z doświadczenia Firmy wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi.
7. Opracowanie grafiki z logo Klienta nie obejmuje stworzenia form malarskich, graficznych, samego logotypu, logo, czy innego znaku towarowego (utworu) dla Klienta. Firma może przyjąć Zamówienie w tym zakresie w warunkach ustalanych indywidualnie.
8. Po opracowaniu grafiki, projekt wysyłany jest pocztą elektroniczną do potwierdzenia przez Klienta (oprócz prostych projektów tabliczek do pucharów). Klient zobowiązany jest odesłać pocztą zwrotną (e-mail) pisemną akceptację projektu lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie. Brak akceptacji albo złożenia uwag w terminie 2 dni roboczych traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z realizacji Zamówienia. W takim przypadku Zamówienie nie będzie realizowane, a Firma zwróci kwotę wpłacona przez Klienta na poczet ceny usługi.
9. UWAGA - wizualizacje trofeów z usługą grawerską przedstawione w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od finalnego produktu.

Klauzula dotycząca praw autorskich

Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta przez Firmę stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie Firmie. Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza (egzemplarzy) utworu, zgodnie z art. 52 wymienionej wyżej ustawy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) w wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta. Składając Zamówienie wykonania usługi zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Firmy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej wskutek realizacji Zamówienia według projektu Klienta, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Firmy od tych roszczeń i/lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym także pokryje koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

VIII. Reklamacje

1.Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu z tytułu rękojmi na mocy obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa polskiego.Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

2.Ponieważ towar dostarczany jest firmami kurierskimi mogą pojawić się przypadki jego uszkodzenia wynikające z winy przewoźnika. Każdorazowo, kiedy otrzymują Państwo przesyłkę prosimy sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinni Państwo otworzyć paczkę przy kurierze, a w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej

3. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 7 dni od daty wysyłki towaru.
4. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości.
5. Reklamacje przyjmowane na biuro@sport-turystyka.pl.
6. Zwrot reklamowanego Towaru należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną w Firmie za reklamacje.
7. Przesyłki zwrotne Towaru do Firmy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane.
8. Towar odsyłany do naszej firmy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.
9. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie należy uznać za jej uwzględnienie.

IX.Zwroty - dotyczy zakupów przez sklep internetowy

1.Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem punktu IX ust. 2 niniejszego Regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (do zachowania terminu liczy się data wysłania oświadczenia).

2.Jeżeli klient przy zakupie poniósł koszty dostawy to przy zwrocie zakupionego w ten sposób towaru otrzyma również zwrot kosztów dostawy w kwocie najtańszej formy dostawy oferowanej przez Sklep. Klient ponosi jednak koszt zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu widniejący na paragonie/fakturze. Niniejsze postanowienie nie narusza ust. 1 powyżej.

3.W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o odsyłanie produktów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu lub oświadczeniem o braku dowodu zakupu.

4.Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli Klient zapłacił gotówką w sklepie stacjonarnym zwrot również zostanie dokonany gotówką  sklepie; jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto klienta; jeśli płatność została dokonana kartą – pieniądze zostaną zwrócone na kartę płatniczą. W przypadku, gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres: biuro@sport-turystyka.pl .

5.Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep formularza o odstąpieniu od umowy przez klienta wraz ze zwróconym towarem. Jeśli zamówienie, którego dotyczy zwrot, zostało opłacone za pobraniem, do wykonania zwrotu pieniędzy wymagany jest numer konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

6.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

X. Postanowienia końcowe

1. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Firma na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sport-turystyka.pl 
3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Firmą a Klientem zgodnie z prawem polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Współpracy stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują zasad dokonywania zakupów w Firmie przez konsumentów do których stosuje się w szczególności przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).